Atomen O-løp 7. juni

Resultatliste + Kjells vridde

En liten oppmerksomhet og ekstra gratulasjon til damene denne gang. Anne-Marie og Trude sørget for 2-1 i seiere.

Arrangørlista så langt:

1              Pål                                                      Ulvåsveien/Venås            55
2             Asgeir og Eli                                     Akselsås/Rokke                54 (til tross for litt regn)
3             Willy og Liv Edle                             Hesthaugen Rokke           52
4             Bjørn og Tone                                  Tobroåsen/Rokke             47
4             Andreas                                             Travbanen Berg                 47
6             Rolf Einar                                          Ertemoen                           45
6             Thor                                                    Tutjern                               45
6             Thorbjørn                                          Venås                                  45
9             Kjell                                                    Bommen til Høiås            35  (Ble belastet med regn)
10           Øivind H                                            Holt Idd                              29 (Litt tidlig start på sesongen, men Øivind har ny sjanse til høsten)

Vi summerer og kommer til 454 så langt. Dermed er vi klar for bløtkake neste onsdag (14.6) da vi veldig sannsynlig runder 500 deltagere den kvelden.
Ta gjerne med en campingstol. Langtidsværmeldingene sier sol. Alle er velkommen om du har 0 eller 10 eller midt imellom med Atomen o-løp så langt i sesongen.

Resultater legges ut fortløpende så vi kan diskutere veivalg og strekktider mens vi spiser kake og drikker kaffe.
Ole Morten og Hege stiller hage til disposisjon på Bjørbekk i Rokke, som i fjor.

Karlo er arrangør, denne gang er løypene på Høiåssiden av Riksveien.

Sykle til jobben-aksjonen / Bike to work competition

I 2017 arrangeres Bedriftidrettens Sykle-til-Jobben aksjon fra 19 april til 17 juni. I år er det gratis for Atomen BILs medlemmer å delta på aksjonen og man kan vinne fine premier. I tillegg til premiene fra Bedriftsidretten premierer Atomen BIL  IFE-ansatte etter antall dager syklet, flest kilometer syklet, beste lag, samt at vi trekker ut 5 tilfeldige til premier.

Her kan man se premiene som kan vinnes fra Bedriftsidretten: http://www.sykletiljobben.no/p/26186/premier

 

Hvordan går man frem:

Man registrerer seg på bedriftsidrettskretsens nettsider her:  http://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup og registrerer navn. Her man velge bedriftsidrettslaget man tilhører, for dere er det  Atomen Bedriftsidrettslag. Husk å føre opp aktiviteten jevnlig slik at vi kan gi dere oppdaterte rapporter.

Dere står fritt til å velge om dere vil danne lag innad i bedriften som konkurrerer med hverandre eller om dere vil delta som enkeltperson. Dette gjør dere på eget initiativ. Dersom du velger å sykle alene deltar man i konkurransen på lik linje som de andre (bortsett fra at man ikke kan vinne lagpris).

Håper så mange som mulig blir med på dette og husk at man kun trenger å delta for å kunne vinne premier (premier fra Atomen BIL blir avslørt om litt).

 

På vegne av Sykkelgruppa og styret i Atomen BIL,

Trond Hagen og John E Simensen

 

 

English:

 

This year there is a Bike-to-work competition hosted by the National Work Place Sporting club association / Bedriftsidretten. This year IFE’s Halden employees can part take for free and we encourage you all to join in and compete. There are nice prices to be won and in addition Atomen BIL is giving out prices internally at IFE to the one with the most kilometers biked, the one who has biked the most days, the best team and we are also randomly selecting 5 participants for prices. Here are the prices that can be won from the Norwegian Work Place Sporting Club Organisation: http://www.sykletiljobben.no/p/26186/premier

 

How to take part:

You register an account here: :  http://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup and provide your name, address and other info. You also must select Atomen Bedriftsidrettslag as your sporting club. Please remember to register your activities often so that we can provide updates during the competition.

You are free to make your own teams under Atomen Bedriftsidrettslag and in that way you can compete with each other. You are also free to compete on your own. If you choose to not be on a team you will still have a good chance to win prices.

We hope as many of you as possible are able to join in and remember you only have to partake to win prizes (prizes to be won from Atomen BIL will be disclosed soon).

 

On behalf of the Bicycle group and the Atomen BIL board,

Trond Hagen and John E Simensen