Cliffhangers er opprettet / has been established

cliffhangers_logo_big

Atomen BIL Cliffhangers was established in February 2015. We are currently a small group active and semi-active climbers that would like to welcome you to discover the joys and thrills of climbing.

Climbing suits everyone, is great fun and good training for both your muscles and your brain. During the winter we train indoors at Porsnes or go to Gecko in Sarpsborg. When the weather conditions are good we also go climbing outdoors in Halden.

If you are new to climbing we can introduce to climbing at the Porsnes indoor hall on Wednesdays from 1700-1900. Please send us an email or come talk to us before so we can organize it. Since we do not have our own IFE climbing wall and we are using the one belonging to Halden Klatreklubb (climbing club), you must become a member there when climbing regularly. For beginners it is free to try climbing on Wednesdays.

We will soon also have equipment available that Cliffhanger members can borrow. It is of course free to become a member of Atomen BIL Cliffhangers.

Please contact: John E Simensen (johnes@hrp.no) or Pierrig Le Darz (pierrig.le.darz@hrp.no)

 

 

Styret 2015

Styret for 2015 består av:

Leder: Cindy Eriksen

Nestleder: Pål Thowsen

Sekretær: Liv Brevig

Kasserer: Katrine Fuglesang

Styremedlem: Knut Arne Hov

Styremedlem: John Eidar Simensen

Varamedlem: Trond Hagen

Varamedlem: Kine Reegård

 

 

Årsmøte Atomen B.I.L.

 

Årsmøtet er onsdag 4. mars, i rom 431.

Kl. 13.00-15.00

Foreløpig agenda for møtet:

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
 8. Behandle vedtekter for gruppene.
 9. Foreta valg av følgende funksjoner i Atomen BIL sitt styre.
  1. Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Vervene har varighet 2 år, med unntak av leder som velges hvert år.
  2. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 8.
  3. Revisor
  4. Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner bedriftsidrettslaget er tilsluttet.
  5. Valgkomité med 2 medlemmer.

Forslag/saker må sendes styret innen tirsdag 11. februar.

Vel møtt til våre medlemmer!

Cindy Victoria Eriksen
– Leder Atomen B.I.L.

SPINNNING 2015

Nytt år – nye muligheter!

Vår egen Trond Hagen er instruktør og ønsker alle velkommen!!

TIRSDAG 17. februar

TIRSDAG 24. februar

TIRSDAG 3.mars

TIRSDAG 10.mars

TIRSDAG 17.mars

TIRSDAG 24.mars

TIRSDAG 31.mars

Kl. 20.10-21.10

Sted: Family Sportsclub

spinning

 

 

Ta kontakt med Trond for eventuelle spørsmål!

FAQs

Må jeg være medlem av Family for å delta på timen?
Nei, det behøver du ikke.

Er det påmelding?
Tja, gi gjerne Trond en heads-up så vi har litt peil på hvor mange det blir.
Skulle det plutselig vise seg at man har muligheten når det nærmer seg er det bare å komme!

mail: trond.hagen@hrp.no

 

Family har eget opplegg for måling av puls under treningen, må jeg skaffe meg dette?
Tja, det anbefales at man har pulsbeltet de bruker der nede for å få mest mulig ut av treningen og det blir enklere for instruktøren å veilede timen.

Ta kontakt med Trond, er det flere som skal kjøpe får vi en bedre pris!

Koster det noe?
Ja, ifølge Atomen B.I.Ls retningslinjer for tilskudd til aktiviteter koster det
kr. 25,- pr. gang.
Hele summen kan betales etter endt sesong til Atomen B.I.Ls konto.

Må jeg være med hver gang?
Nei, dette er et tilbud du kan benytte deg av når det måtte passe.

SPINNING for IFE ansatte

Nå rykkes det i tråkkefoten,
bli med på IFEs egen spinningtime!

Vår egen Trond Hagen er instruktør og ønsker alle velkommen!!

TORSDAG 11. desember

TORSDAG 18. desember

Kl. 19.30 – 20.30

Sted: Family Sportsclub

spinning

I tillegg blir det timer hver uke i januar,
(og videre utover til utesesongen dersom det er folk nok).
Dag og tid blir annonsert senere.

Ta kontakt med Trond for eventuelle spørsmål!

FAQs

Må jeg være medlem av Family for å delta på timen?
Nei, det behøver du ikke.

Er det påmelding?
Tja, gi gjerne Trond en heads-up så vi har litt peil på hvor mange det blir.
Skulle det plutselig vise seg at man har muligheten når det nærmer seg er det bare å komme!

mail: trond.hagen@hrp.no

 

Family har eget opplegg for måling av puls under treningen, må jeg skaffe meg dette?
Tja, det anbefales at man har pulsbeltet de bruker der nede for å få mest mulig ut av treningen og det blir enklere for instruktøren å veilede timen.

Ta kontakt med Trond, er det flere som skal kjøpe får vi en bedre pris!

Koster det noe?
Ja, ifølge Atomen B.I.Ls retningslinjer for tilskudd til aktiviteter koster det
kr. 25,- pr. gang.
Hele summen kan betales etter endt sesong til Atomen B.I.Ls konto.

Må jeg være med hver gang?
Nei, dette er et tilbud du kan benytte deg av når det måtte passe.