Kontakt – tilbakemeldinger

Atomen B.I.L.  har noen aktive grupper. Enkelte grupper er lagt ned pga lav interesse, men vi er positive til å åpne disse igjen så snart noen er interessert i å starte dem opp og en tror det er grunnlag for det. På samme måte etterlyser vi kontinuerlig nye aktiviteter som BIL kan holde på med. Kom derfor gjerne med innspill!

Det som skal til er troen på at en ny aktivitet kan ha livets rett, og en leder som er villig til å sette aktiviteten igang. Det kan godt være en nisje der bare noen få deltar, dersom den nye gruppen bidrar til et mer mangfoldig tilbud i bedriftsidrettslaget vårt.

Har du forslag eller ideér du vil dele med oss? Send gjerne en mail:

Leder : John Eidar Simensen

eller legg inn en kommentar under her.