Orienteringssesongen 2013

Orienteringssesongen nærmer seg start. Vi hadde ambisjoner om å få til løp allerede denne uken men pga. stabil kulde velger vi å utsette starten til neste uke. Dvs. onsdag 17. april. Øivind Holt er første arrangør og løpet vil gå fra Moen på Idd.

Noen små endringen i årets program er gjort. Vi legger «torsdagsløpet» til onsdager. Vi er spente på hvordan dette vil slå ut, og velger å kalle dette et prøveår. En annen nyhet er at vi forsøker med 2 nye løyper. 2 nybegynner løyper er kommet til med løypelengde 1.5 og 3 km. Dette kommer da i tillegg til 2.5 og 5.0 km med vanskelighetsgrad «A-nivå».

Terminlista er langt på vei klar men ikke alle kart og arrangementplasser er klarert så vi venter litt før vi sender denne rundt. Vil du ha denne tilsendt,  så meld deg på ved å sende en mail til:
Jon Steinar Mjølnerød

Første løp vil bli onsdag 17. april og med unntak av 1. mai er det onsdagsløp frem til 26. juni. Høstsesongen vil starte onsdag 7. august og avsluttes onsdag 25. september. Nattløpet vil være fredag 1. november.

Vi har en o-løype som er tilpasset deg bare du tilpasser farten til løypa!

Vel møtt til en herlig o-sesong

Beste hilsen

o-gruppa