Atomen O-løp 13. april

Sesongen er godt i gang. Godt hjulpet av værgudene kunne Øivind Holt overta på toppen av «arrangørmester lista». Ikke mindre enn 45 løpere fant veien til Holt på Sannerød onsdag kveld. Der ventet 3 flotte løyper i et herlig skogsterreng. Arrangementet kunne glid fint uten problemer av noe slag, Øivind Nielsen hjalp til med trafikkavviklingen da den svært gode oppslutningen ikke var helt uventet.

Løpet fikk 3 nye vinnere for året. Espen Glomsrød vant den lengste løypa med god margin, i mellom løypa var Tom Hansen tilbake på topp, mens kort løypa ble vunnet av en debutant. Her var Kjell Tommy Nilsen raskest.

Atomen løpene har ikke egne løyper med betegnelsen «nybegynner nivå». Vår filosofi er at ting fungerer godt med en vanskelig løypa, vi må bare minne hverandre om å ta oss svært god tid med orienteringen. Er man uvant med å orientere kan man ikke fokusere på tiden og løping, farten bør vær lavest mulig, og man bør ha stort fokus på kartet hele veien. Da finner man frem og det hele er en herlig opplevelse.

Øivind fikk også assistanse med å ta inn postene, dermed er det tallet 47 som gjelder som deltagerantall.

Så håper vi det flotte fremmøte fortsetter utover våren.

Resultatliste + vridde resultater fra Kjell

Beste hilsen

Atomen BIL