Sykle til jobben-aksjonen / Bike to work competition

I 2017 arrangeres Bedriftidrettens Sykle-til-Jobben aksjon fra 19 april til 17 juni. I år er det gratis for Atomen BILs medlemmer å delta på aksjonen og man kan vinne fine premier. I tillegg til premiene fra Bedriftsidretten premierer Atomen BIL  IFE-ansatte etter antall dager syklet, flest kilometer syklet, beste lag, samt at vi trekker ut 5 tilfeldige til premier.

Her kan man se premiene som kan vinnes fra Bedriftsidretten: http://www.sykletiljobben.no/p/26186/premier

 

Hvordan går man frem:

Man registrerer seg på bedriftsidrettskretsens nettsider her:  http://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup og registrerer navn. Her man velge bedriftsidrettslaget man tilhører, for dere er det  Atomen Bedriftsidrettslag. Husk å føre opp aktiviteten jevnlig slik at vi kan gi dere oppdaterte rapporter.

Dere står fritt til å velge om dere vil danne lag innad i bedriften som konkurrerer med hverandre eller om dere vil delta som enkeltperson. Dette gjør dere på eget initiativ. Dersom du velger å sykle alene deltar man i konkurransen på lik linje som de andre (bortsett fra at man ikke kan vinne lagpris).

Håper så mange som mulig blir med på dette og husk at man kun trenger å delta for å kunne vinne premier (premier fra Atomen BIL blir avslørt om litt).

 

På vegne av Sykkelgruppa og styret i Atomen BIL,

Trond Hagen og John E Simensen

 

 

English:

 

This year there is a Bike-to-work competition hosted by the National Work Place Sporting club association / Bedriftsidretten. This year IFE’s Halden employees can part take for free and we encourage you all to join in and compete. There are nice prices to be won and in addition Atomen BIL is giving out prices internally at IFE to the one with the most kilometers biked, the one who has biked the most days, the best team and we are also randomly selecting 5 participants for prices. Here are the prices that can be won from the Norwegian Work Place Sporting Club Organisation: http://www.sykletiljobben.no/p/26186/premier

 

How to take part:

You register an account here: :  http://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup and provide your name, address and other info. You also must select Atomen Bedriftsidrettslag as your sporting club. Please remember to register your activities often so that we can provide updates during the competition.

You are free to make your own teams under Atomen Bedriftsidrettslag and in that way you can compete with each other. You are also free to compete on your own. If you choose to not be on a team you will still have a good chance to win prices.

We hope as many of you as possible are able to join in and remember you only have to partake to win prizes (prizes to be won from Atomen BIL will be disclosed soon).

 

On behalf of the Bicycle group and the Atomen BIL board,

Trond Hagen and John E Simensen

Årsmøte Atomen BIL / Annual Meeting Atomen BIL

Årsmøtet i Atomen BIL avholdes i Møterom 431 i Os Alle 5, torsdag 2 mars klokken 1300-1500.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og agenda
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Gjennomgå bedriftsidrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle bedriftsidrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett.
 8. Foreta valg av følgende funksjoner i Atomen BIL sitt styre:
 9. Valg på styremedlemmer
 10. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 8.
 11. Revisor
 12. Representanter til bedriftsidrettskretsens ting og møter i de organisasjoner bedriftsidrettslaget er tilsluttet.
 13. Valgkomité med 2 medlemmer.
 14. Eventuelt.

Årsmøtet avsluttes

Saker må være styret i hende innen torsdag 23 februar.

Enkel bevertning. Velkommen.

____________________________________

English

You are cordially invited to the annual general meeting of Atomen BIL for the year 2016, in room 431 in Os Alle 5, Thursday 2nd of March 1300-1500 hours.

The agenda is as follows:

 1. Approve the electors
 2. Approve the invitation and agenda.
 3. Elect a speaker, a secretary and two representatives to sign the protocol.
 4. Go through Atomen BILs annual report as well as the reports from the activity groups
 5. Go through Atomen BIL’s revised accounts/score
 6. Go through incoming suggestions from the members
 7. Approve 2017 budget
 8. Elect representatives for the following functions:
  1. Board members
  2. Other members in accordance with the organization plan,  § 12 pt. 8.
  3. Responsible person to revise the accounts
  4. Representatives to the governing body of the industry sport umbrella organization and other meetings where Atomen BIL is connected.
  5. Election committee (2 members)
 9. Other topics.

We invite you to suggest tasks and topics or raise agendas you believe should be discussed by the members annual meeting.
These suggestions must be submitted to the Atomen BIL board within Thursday 23rd of February.

On behalf of Atomen BIL, welcome

John Eidar Simensen

Leader Atomen BIL

Ingalåmi 12. mars 2016

Til alle IFE halden jenter

Er det noen som ønsker å delta i Ingalåmi i år? Ta eventuelt kontakt med Liv Brevig. Vi har ikke reservert noe sted å bo i år, så det må eventuelt ordnes.

Det er mulig å søke Atomen BIL om støtte til deltakeravgiften.

Se nettsiden: http://www.birkebeiner.no/no/MainMenu/Arrangement/Ski1/Ingalami1/

 

Distanse: Pris/dato: Etteranmelding:
Ingalåmi 15 km m/u tid 720,-
01.12.15-09.03.16
820,- 
10.-11.03.16
Ingalåmi 30 km m/tid 770,-
01.12.15-09.03.16
870,- 
10.-11.03.16

 

Sesongavslutning for o-gruppa på Høiås 30. september

IMG_2440

 

O-gruppa markerte at en flott sesong var over. O-løp hver onsdag, 20 i tallet fra april til ut september, kun avbrutt av juli ferie.

Siste løpet var lagt opp som jaktstart der løperne fikk handicap i forhold til tidligere resultater og antatt styrke. Dette gir at det tetter seg til på slutten av løpet og det er ofte små marginer i forhold til å komme først i mål. Birger, Karlo og Pål vant hver sin løpere, med mange konkurrenter rett bak.

Noen valgte å stå over jaktstart og i stedet ta det hele som et vanlig onsdagsløp, og da la vi spesielt merke til Mette Flyvholm, John Thowsen og Randi Solli som løp i pulje og tok 3 km i fin stil og kunne spurte til mål i fin fart.

Kaker og premieutdeling inne på Hytta etter løpet er blitt en tradisjon.

Det deles ut premier i 6 disipliner, IFE Champion, Stafett, beste arrangør, flest poeng (der det justeres for alder), jaktstartmestere og flest deltagelser. Vi legger ekstra merke til Leif Bokerød og Willy Grønstad som har fått med seg vært eneste onsdagsløp i sommer, Thor Palmgren fulgte opp på 3. plass med 19 og manglet dermed et løp.

Atomen har tradisjoner langt tilbake på 60 tallet med disse løpene. Det hele er basert på dugnad med 20 forskjellige arrangører gjennom sesongen. Dette gir varierte løyper og dermed nye og spennende løyper hver onsdag. Stor takk til disse men også en stor takk til oss selv som løper og gjør det hele til en spennende opplevelse for oss alle.

Jon S fikk takk for innsatsen med vin og klem fra de fleste dameløperne, dette til stor inspirasjon for god innsats også til neste år.

Takk til Liv Brevig som normalt venter til nattløpet med å debutere ( Emoji), men som hver uke gjør flott innsats med å legge ut tekst og bilder på bloggen (atomen.hrp.no). Takk også til Hege Nilo som stadig baker til avslutningene. Over 600 starter var en liten økning i forhold til jubelsesongen 2014, dette til tross for 1 færre løp, vi gratulerer oss selv, og gleder oss til april og ny sesong som altså er «rett rundt hjørnet».

IMG_2452 IMG_1814

På bildene ser vi konsentrert løpere før start (øverst). Vi ser Pål, Tom, Leif, Willy og Trude som er noen av premievinnerne og vi ser fornøyde løpere som kan forsyne seg med fortjente kaker.

Beste hilsen Atomen BIL

IFE-løp onsdag 23. september

IMG_2432

Siste ordinære Atomen o-løp gikk fra Bønsmosen, litt syd for Prestebakke. Etter regnvær gjennom tirsdagen og onsdags formiddag stakk solen gjennom skylaget ut på ettermiddagen, tidsnok til å gi nødvendig tørke og løpsforholdene var ideelle.

Espen Glomsrød hadde funnet et flott kart over Prestebakkefjella, terrenget er nydelig å løpe i, og flotte løyper som samarbeidet godt med høydekurvene gjorde o-løpet til en herlig opplevelse. Ikke engang hjortelusa som er i full blomstring for tiden kunne ødelegge en flott kveld i skogen. 30 deltagere så sent i sesongen, så langt fra sentrum, er vi alle stolte av.

Resultatmessig legger vi merke til Atomen denne gang, de var ubeskjedne nok til å stikke av med seieren i samtlige løyper. I kort løypa var det Thorbjørn som beviste at seieren for 14 dager siden ikke var tilfeldig, med Birger og Unni hakk i hæl. I mellom løypa var det Asgeir som kunne juble for årets første seier og ble vinner nr. 27 for sesongen. I langløya var IFE ubeskjedne nok til å ta dobbeltseier med Jon S og Pål. Vedlagt er 5 km løypa med Jon S sitt vinnerveivalg, vi noterer noen nybegynner feil inn til 1. post og ut av siste post.

Resultatliste + Kjells vridde

Dermed gjenstår kun jaktstarten (pluss nattløpet) neste onsdag. Da blir det dobbeltdugnad, først o-løp, deretter kake og kaffe med premieutdeling inne på Høiåshytta.

Når vi kaller det dugnad så er det fordi dess flere som tar seg tiden, dess morsommere er det for oss alle. Og om du ikke har vært med på Atomen o-løp før i år så er du hjertelig velkommen til å debutere på årets siste onsdagsløp. Dusj på Høiås etter løpet!

Beste hilsen

Atomen BIL

Atomen Championship 16. september 2015

Flott innsats i regntung skog på onsdag da årets Atomen mesterskap ble avviklet. Vriene løyper men ikke verre enn at samtlige i kortløypa fant fint igjennom. Øivind hadde lagt flotte løyper som samlet 26 deltagere i årets 3 siste løp, som altså var mesterskap. Tom og Mathilde gjentok bedriften fra i fjor og gikk helt til topps i de to korteste løypene. I langløype rykket fjorårets sølv og bronsevinnere ett hakk opp og tok denne gangen gull og sølv. Vi gratulerer Frode og Willy.
564 deltagelser så langt i sesongen bekrefter at vi har stabilisert oss på et solid nivå, en liten økning i forhold til 2014 sesongen.
På bildet ser vi Mathilde som ble vinner av kortløypa posere sammen med Selma i et tidligere løp.

IMG_1318 kart

Resultatliste – 16. september + Kjells vridde resultater

Neste onsdag er det Espen Glomsrød som arrangerer løp i Prestebakkefjella, et herlig skogsterreng. Alle er velkommen.